صورت جلسه هیئت مدیره انجمن مامایی با ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی استان البرز

صورت جلسه هیئت مدیره انجمن مامایی با ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی استان البرزجناب آقای دکتر جلالی

 

با توجه به تلاشهای بدون وقفـه هیئت مدیره انجمـن مامایـی کرج در خصوص به اجرا در آمدن آئین نامه جدید مامایی که در سال 1388 به تصویب رسیده لذا در این راستا جهت به دست آوردن جایگاه واقعی ماماها – حل معضل بیکاری و کم درآمدی آنها، جلسه­ای در ساعت 9 صبح مورخه 23/11/89 در دفترریاست محترم دانشکده واقع در شبکه بهداشت درمان با حضور آقای دکترجلالی ریاست محترم دانشکده و سرکار خانم­ها: مریم علمی،اعظم حسینی،صغری صالحی،فاطمه قربانزاده معافی،مهناز سرداری «اعضای هیئت مدیره انجمن مامایی»وخانم فاطمه مژده کارشناس ارشد و سوپروایزر آموزش مامایی بیمارستان حضرت علی (ع) تشکیل شد.درابتدا خانم علمی رئیس هیئت مدیره انجمن مامایی کرج ضمن تشکرازتوجه ریاست محترم دانشـکده علـوم پزشکی وخدمـات بهداشت ودرمان کرج به انجمن مامایی مشکلات همکاران ماما را بدین شرح مطرح نمودند.جامعه مامایی 50000 نفری کشورکه 30000 نفر آن بیکار وبقیه همه از نظردرآمد دردفاترکارمامایی زیر خطفقر می­باشند.و این خود باعـث به وجود آمدن حجم گسترده­ای از مسائل ومشـکلات در زمینـه های گوناگـون اقتصادی،اجتماعی،وفرهنگی می­شود.همچنین تنزل شأن ومنزلت اجتماعی (که من آن را ماما ستیزی می­نامم) نبود بستر مناسب وامن در طی نمودن مدارج علمی وغیره…بوده به گونه­ای که ادامه­ی این روند ناساز،نارضایتی وناامیدی به آینده را برای این قشر تحصیل کرده در پی داشته­است.متأسفانه سیستم سلامت کشوری بانادیده انگاشتن این قشرعظیم که دومین گروه از نظر جمعیت بعد از پزشکان عمومی هستند به این معضلات دامن زده و مصیبت هایش را هم دیدند.نمونه­یکوچکش آمارسزارین درکشورماست.

البته با بازگشایی مجدد اداره­ی مامایی در وزارتخانه وتصویب آیین­نامه 15 صفحه­ای شرح وظایف ماما در سال 88بارقه امید رادوباره در دل ماماها روشن نمود. متاسفانه خیلی­ها فکر می­کنند که مامایی فقط انجام زایمان طبیعی و کنترل قبل و بعداز زایمان و تنظیم خانواده است در صورتیکه ما پیام آوران سلامت هستیم.

صفحه  9 آیین نامه مامایی اشاره به 21 مورد فعالیـت ماماهـا در امر مشاوره و آموزش در ارتبـاط با بهـداشت بـاروری بـهمددجویان (در جوانان؛ میانسالان و سالمندان) می­نماید.

صفحه 12 در حیطه­ی آموزشی و پژوهشی 14 مورد ذکر شده­است.

تبصره19 صفحه 13 ذکر می­کند کهدر موارد بروز بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ماما می­تواند جزء تیم خدمات بهداشت و باروری باشد. آقای دکتر جلالی آیا در این ستاد مامایی وجود دارد؟

در اینجا من از طرف خودم و همه اعضاء هیئت مدیره و همچنین از طرف کل همکاران مـامـا خواهش می­کنم که آئـین نامـه 15 صفحه­ای شرح وظایف ماما را در یک فرصت مناسب مطالعه فرمایید در آن صورت حتمأ قانع خواهید شد که رسیدگی به امور بیش از 900 مامای شاغل دارای دفتر کار در کرج و استفاده­ی بالقوه از این نیروی کارشناس نیازمند تشکیل دفتر مستقل مامائی، دفتر بهداشت باروری و سلامت مادران در استان البرز می­باشد.

خانم دکتر دستجردی وزیر محترم بهداشت، خانم زعفرانی را با هدف ارتقـای خدمات سلامت دختران، زنـان و مادران با همکـاری معاونـان وزارتبهداشت به سمت مشاور وزیر در امور مامائی منصوب کردند. و این خود اهمیت مسئله را نشان می دهد که وزیر بهداشت ما مشاوری مخصوص در امور مامایی دارند.

داشتن شاخص جمعیتی در رشته مامایی یکی از راهکارهای جلوگیری از بیکاری همکاران می­باشد. که متـاسفـانه فعـلأ هیـچ شاخص جمعیتی برای ماماها در استان البرز نداریم.

یکی از فعالیتهایی که در سال­ 88 توسط اعضاء هیئت مدیره انجمن بخصوص توسط خانم سرداری و خانم علمی پیگیری شدید شد در مورد بستری شدن زائو و انجام زایمان طبیعیتوسط ماماها در بیمارستان­های خصوصی یا دولتی که در صفحه14 آئین­نامـه به تصویب رسیده­است می­باشد که در این خصوص با بیمارستان کسری مکاتبه و جلسـه­ای با ریاست محتـرم بیمارستان کسـری داشته ودر ابتدا با موافقت و اشتیاق فراوان استقبال شد ولیکن متأسفانه بعد از مطرح شدن در هیئت مدیره بیمارستان با مخالفت روبرو شد.سپس با بیمارستان شهیـد باهنـر ضمن نامه نگاری­ها و جلسات متعدد با ریاست وقت بیمارستان آقای دکتر آذریان، مترون محترم بیمارستان و ریاست گروه زنان، طرح مذکور با استقبال روبرو شد ولی در نهایت منتج به نتیجه نشد و با مخالفت شدید گروه متخصصـین زنان مواجه وهمه چیز کان لم یکن تلقی شد.

خانم مژده: در بیمارستانها جهت انجام سزارین و رفع موانع قانونی و بیمه متاسفانه نمی توان آمار دقیقی از زایمان فیزیولوژیک و سزارین بدست آورد، در نتیجه پرونده­ها شاخص مناسبی برای آمار نمی­باشند.

سایر اعضای هیـات مدیره  (خانم­ها صالحی– معافی- حسینی)  نیز جهت اجـرایی کردن زایمان فیـزیولوژی و هم آغـوشی نیـزصحبت­هایی نمودند که مستلزم استخدام ماماهای بیشتر می­باشد.و البته خانم مژده این نکته را یادآوری نمودند که از نظر نیروی انسانی در حال حاضر تعداد ماماها درمراکز بیمارستانی و زایمانی بسیار کمتر از استانداردهای جهانی برای هر 2 زائو 3 ماما نیازمند است، می باشد و در حال حاضر درمراکز بیمارستانی (بیمارستان حضرت علی) یک ماما برای 3 زائو می باشد، وباید تعداد ماماها را در بخش­ها افزایش یابد.

خانم علمی راهکارهای موردنظر را بدین شرح بیان نمودند:

  1. تشکیل دفتر مامـائی و بهداشت باروری و سلامت مادران
  2. عقد قرارداد بیمارستان­ها با ماماهای دارای دفتر کار جهت انجام زایمان طبیعی بیماران خود
  3. پذیرش مامای همراه (دولا) بیمارستان­ها جهت استانداردسازی زائو و ماما (هر 2 زائو 3 ماما)

آقای دکتر جلالی در پایان فرمودند: در خصوص راهکارها می­بایست با رؤسای بیمارستان­ها صحبت شود و درخصوص کلیه مسائل بیمارستانی تصمیم مناسب گرفته که انشاءالله منجر به عقد قـرارداد گردد و همینـطور زایمان بی درد واقـعی که در حـال حاضر متأسـفـانه زایمان بی درد تنها اسماً بی درد می­باشد راه اندازی شود.در خصوص ایجاد دفتر مستقل مامایی حتمأ به صورت جدی بررسی خواهد شد.

نوشته شده توسط مژگان ذوالفقاریان در پنج شنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۴ ق.ظ

دیدگاه


پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic