Cambridge English Preliminary (PET)

Cambridge University LogoA Cambridge English: Preliminary (PET) qualification shows that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use.

Young students working on an assignment

شرکت کننده گرامی

ضمن عرض تشکرفراوان به پاس همکاری و مشارکت شما در این آزمون، به استحضار می‌رساند که در راستای بررسی تناسب برنامه های آموزشی در یکی از رشته های پیراپزشکی با نیازهای دانشجویان مربوطه و بررسی تفاوت نیازهای دانشجویان در آن رشته با گروه پزشکی، نتایج این آزمون بعنوان معیار آموزشی در این تحقیق استفاده خواهد شد.
آزمون ذیل از سری تستهای استاندارد دانشگاه کمبریج بنام PETانتخاب شده است و جهت بررسی میزان اطلاعات عمومی در زمینه زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم استفاده می شود. در صورت اعلام تمایل معادل نمره IELTS نتیجه آزمون مذکور که توسط استاد مجرب و مدرس IELTS تعیین می گردد ،برای شرکت کنندگان محترم از طریق پست الکترونیک ارسال می شود . تست مذکور شامل 35 سوال در پنج قسمت می باشد و زمان تعیین شده در این آزمون 30 دقیقه تعیین شده است .

لطفا پیشنهادات و نظرات خود را از طریق Mz.khu1393@yahoo.com اعلام بفرمایید

از همکاری شما متشکریم.

preview

توجه : آزمون فقط در شرایطی اعتبار دارد که شما تمام
مشخصات زیر را وارد نمایید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.

You must specify an email address.
You must fill out this field.

You must specify a text.

You must specify a text.
You must fill out this field.

CAMBRIDGE
Find more information

 The English language exam that shows you have mastered the basics

Who accepts Cambridge English: Preliminary (PET)?

 Universidad de Chile,Freie Universität Berlin,Tec de Monterrey,Metrostav,MNG Airlines,StudyPortals


© 2016 UCLES

© 2016 UCLES