اطلاعات عمومی و تخصصی مامایی و پزشکی
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ویدئو

یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

فیلم مراسم جشن روز ماما 1392

4131 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Antiviral

937 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

پیشگیری و شناخت سرطان

686 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

antibiotics

565 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

child

583 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Diabetes

630 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Stress

1561 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Tuberculosis

501 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساخت اندامهای مصنوعی

1168 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

روش لمسی برای کنترل تصاویر در اتاق عمل

918 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

HIV

402 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Doping

403 بازدید

پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic