اطلاعات عمومی و تخصصی مامایی و پزشکی
سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

ویدئو

یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

فیلم مراسم جشن روز ماما 1392

4176 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Antiviral

954 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

پیشگیری و شناخت سرطان

698 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

antibiotics

578 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

child

598 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Diabetes

651 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Stress

1571 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Tuberculosis

510 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساخت اندامهای مصنوعی

1195 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

روش لمسی برای کنترل تصاویر در اتاق عمل

935 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

HIV

415 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Doping

417 بازدید

پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic