اطلاعات عمومی و تخصصی مامایی و پزشکی
شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ویدئو

یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

فیلم مراسم جشن روز ماما 1392

4021 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Antiviral

893 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

پیشگیری و شناخت سرطان

647 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

antibiotics

525 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

child

534 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Diabetes

582 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Stress

1528 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Tuberculosis

462 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساخت اندامهای مصنوعی

1104 بازدید
فیلم مامایی و پزشکی
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

روش لمسی برای کنترل تصاویر در اتاق عمل

882 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

HIV

387 بازدید
یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

Doping

374 بازدید

پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic