مامایی

مامایی
مامایی-midwifery

مامایی(midwifery) یکی از مهمترین اطلاعاتی که مادران با استفاده از آن میتوانند در تحکیم پایه های خانواده بدرستی قدم بردارندحوضه علم مامایی است ،مهمترین اطلاعات مادران در زمینه بارداری و سلامت روابط زناشویی در خانواده و سلامت و مراقبت از نوزادان .

دکمه بازگشت به بالا