خستگی وافسردگی بعد از زایمان

خستگی وافسردگی بعد از زایمان

زایمان

خستگی وافسردگی بعد از زایمان

اندوه با شیوع 50 تا 80 درصد و افسردگی با شیوع 10 تا 30 درصد شایعترین اختلالات خلقی در دوره بعد از زایمان هستند
الهه بنفشه، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی در پایان نامه خود به بررسی ارتباط خستگی مادر با اندوه و افسردگی پس از زایمان پرداخت و افزود: اندوه با شیوع 50 تا 80 درصد و افسردگی با شیوع 10 تا 30 درصد شایعترین اختلالات خلقی در دوره بعد از زایمان هستند. در حاملگی و دوره بعد از زایمان زنان به طور شایع خستگی را تجربه می کنند که ممکن است در اندوه و افسردگی بعد از زایمان سهیم باشد.

وی گفت: مطالعات قبلی در جوامع گوناگون عوامل مستعد کننده مختلفی را شناسایی نموده اند. با توجه به دسترسی بسیار محدود به مطالعاتی در این زمینه و نتایج متفاوت آنها پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خستگی مادر با اندوه و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی انجام شد.

بنفشه عنوان کرد: پیش بینی می شود با بالا رفتن میزان خستگی ، وقوع اندوه و افسردگی افزایش می یابد و تعیین نمره برش خستگی برای وقوع اندوه و افسردگی در پژوهش های آینده پیشنهاد می شود

برچسب ها: زنان ، مادران ، افسردگی ، روالبط جنسی ، مامایی ، زایمان

نوشته شده توسط مژگان ذوالفقاریان در سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۲۳ ب.ظ

دیدگاه


پارسین گرافیک طراحی و توسعه سامانه های تحت وب طراحی سایت خبری خبرگزاری پرتال سازمانی میزبانی وب
Designed and Developed by Parseen Graphic