سخنرانی مژگان ذوالفقاریان

سرکار خانم مژگان ذوالفقاریان نماینده‌ متخصصان مامایی کرج :

سخنرانی خود را در سازمان نظام پزشکی البرز برای شرکت کنندگان ارائه کرد.

 

مراسم روز جهانی ماما در انجمن مامایی کرج برگزار شد (روز جهانی ماماها سال ۱۳۹۰)

دکمه بازگشت به بالا