سخنرانی مژگان ذوالفقاریان

سرکار خانم مژگان ذوالفقاریان نماینده‌ متخصصان مامایی کرج :

سخنرانی خود را در سازمان نظام پزشکی البرز برای شرکت کنندگان ارائه کرد.

 

مراسم روز جهانی ماما در انجمن مامایی کرج برگزار شد (روز جهانی ماماها سال ۱۳۹۰)

روز جهانی ماما سال ۱۳۹۰

سازمان نظام پزشکی البرز
انجمن مامایی کرج

روز جهانی ماما سال ۲۰۱۱

روز جهانی ماما در انجمن مامایی البرز

کسب اطلاعات بیشتر
امتیاز کاربر: ۳.۹ ( ۵ نتایج)
دکمه بازگشت به بالا