۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  پوست در یائسگی

  تغییرات پوست به ویژه در ناحیه صورت از دیگر تغییرات دوران یائسگی بارزتر است و این که خانم هایی که…
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  بلوغ زودرس

  حضور پدر در کنار دختر در دوران بلوغ نقش موثری دارد، اظهارکرد: باتوجه به اینکه دختران به دلیل تغییرات ظاهری،…
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  یائسگی عادی و غیر عادی

  یکی از علائم یائسگی احساس ضعف و خستگی است در واقع خانم های یائسه از احساس بی حالی، ضعف، کاهش…
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  زایمان طبیعی و نوزادان باهوش‌

  در روش سزارین برای بی حسی کمری داروهایی به مادر داده می شود که همین داروها نیز بر روی هوش…
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

  شادابی پوست در دوران و یائسگی

  بعد از یائسگی، کاهش میزان هورمون استروژن تأثیر زیادی بر پوست باقی می‌گذارد.
  دکمه بازگشت به بالا