تراجنسیتی یا ترنسجندر

تراجنسیتی یا ترنسجندر (Transgender ) افرادی هستند که هویت جنسیتی یا بیان جنسیت آن‌ها با جنسیت انتسابی هنگام تولدشان متفاوت است.

دکمه بازگشت به بالا