جنسیت کوئیر (جنسیت غیرباینری یا غیردوگانه)

جنسیت کوئیر (جنسیت غیرباینری یا غیردوگانه)

جنسیت کوئیر ( Genderqueer or  Non-binary gender ) افرادی هستند که هویت جنسیتی خود را منحصراً مرد یا زن نمی‌دانند.

دکمه بازگشت به بالا