زایمان

زایمان به فرآیند تولد نوزاد اشاره دارد. معمولاً شامل گشاد شدن دهانه رحم، هل دادن و در نهایت زایمان نوزاد می شود. بسته به فرد، زایمان می تواند یک فرآیند بسیار سخت باشد. هم برای مادر و هم برای اطرافیانش نیاز به قدرت جسمی و روحی دارد. با این حال، لحظات پس از تولد معمولاً مملو از شادی، عشق و معجزه است. برای بسیاری، زایمان یکی از مهم ترین و ارزشمندترین تجربیات زندگی آنهاست.

دکمه بازگشت به بالا