مصاحبه نیمه ساختاری

مصاحبه نیمه ساختار یافته پلی است بین مصاحبه ساختار یافته و بی‌ساختار به طوری که شامل ترکیبی از ویژگی‌ های مصاحبه ساختار یافته و بی‌ساختار است. نسبت به مصاحبه ساختاریافته انعطاف بیش‌تری دارد. سؤالات مشخص شده است اما ترتیب آن می‌تواند با توجه به پاسخ مصاحبه‌شونده تغییر کند.

دکمه بازگشت به بالا